Tanıtım ve Kurumsal Pazarlama İletişimi Müdürlüğü


Hakkımızda

Tanıtım ve Kurumsal Pazarlama İletişimi Müdürlüğü, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin akademik programlarının, olanaklarının ve değerlerinin her koşulda doğru temsil edilmesini sağlayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitemizi en etkin şekilde tanıtmayı, bilinirliğini arttırmayı hedeflemektedir.

Ayrıca, Üniversitemizin vizyonu doğrultusunda hedef kitleye en uygun mesajı aktarmak ve kalıcı bir imaj oluşturmak amacıyla kurumsal kimlik ve marka yönetimi stratejilerinin belirlenmesi ve belirlenen stratejilerin uygulamaya konulması, ve bu amaç doğrultusunda planlanacak etkinliklerin koordinasyonundan sorumludur.

Üniversitenin bilinirliğinin arttırılması, kamuoyuna en güncel bilgilerin aktarılması ve çeşitli iletişim mecralarında Üniversitemizin en doğru şekilde temsil edilmesini sağlamak üzere, üniversitemizin hedefleri ile paralel olarak gerçekleştirilecek olan medya çalışmalarının (gazete ilanları, TV programları vb.) stratejik planlamasını yapmak ve bunları uygulamaya geçirmek de Tanıtım ve Kurumsal Pazarlama İletişimi Müdürlüğü’nün koordinasyonu altındadır.

HABERLER